SME เป็นยังไง เพราะเหตุใดผู้ประกอบการจำเป็นต้องทราบ

ความหมายของธุรกิจ SME หรือ SME

ธุรกิจ คือ การจัดกิจกรรมทางด้านการสร้าง การจำหน่าย แล้วก็การบริการ ธุรกิจ SMEs หรือ ธรกิจส่วนตัว เป็น ธุรกิจที่มีอิสรภาพมีเอกชนเป็นเจ้าของ ปฏิบัติการโดยผู้ครอบครองเอง ไม่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือของธุรกิจใดไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือธุรกิจอื่น มีต้นงบประมาณดำเนินการต่ำรวมทั้งมีบุคลากรจำนวนไม่มากมาย

จุดสำคัญของSME

1. SME ช่วยในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและก็สังคมเนื่องด้วยSMEช่วยทำให้มีการกระ จายรายได้จากกรุ๊ปผู้ประกอบการไปสู่กลุ่มของผู้คนต่างๆก่อให้เกิดการว่าจ้างรวมทั้ง ประชากร มีรายได้ ซึ่งเป็นตัวช่วยทำให้องค์ประกอบด้านเศรษฐกิจและก็สังคมดียิ่งขึ้น
2. ธรกิจส่วนตัว เป็นจุดเริ่มของธุรกิจขนาดใหญ่เพราะว่าความรุ่งโรจน์ของธรกิจส่วนตัวทำ ให้ธุรกิจมั่นคงมียอดการสร้างที่สูงขึ้นแล้วก็มีการนำเทคโนโลยีที่สูงขึ้นมาใช้เพื่อสำหรับการผลิตซึ่งสิ่งกลุ่มนี้ เป็นฐานไปสู่ธุรกิจขนาดใหญ่
3. ธรกิจส่วนตัว เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นการจับกลุ่มของบุคคลด้วยกันคิดรวมทั้งผลิตผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆออกมาสู่ตลาด โดยที่ธุรกิจขนาดใหญ่ไม่กล้ามีโอกาสเสี่ยงต่อการลงทุน

SME เป็นยังไง?

คำว่า เอสเอ็มอี นั้นเป็นตัวย่อ ของคำว่า Small and Medium Enterprise (SME) ในภาษาอังกฤษนั่นเอง สำหรับคำที่ใช้กันอย่างเป็นทางการ ของภาษาไทยเป็น “วิสาหกิจขนาดกึ่งกลางรวมทั้งขนาดเล็ก” นั่นเอง.
คำว่า เอสเอ็มอี นั้นเป็นตัวย่อ ของคำว่า Small and Medium Enterprise (SME) ในภาษาอังกฤษนั่นเอง สำหรับคำที่ใช้กันอย่างเป็นทางการ ของภาษาไทยเป็น “วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” นั่นเอง fun888

สำหรับเมืองไทย ได้มีข้อบังคับ ธุรกิจเอสเอ็มอีประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งเรียกว่า พ.ร.บ.สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกึ่งกลาง แล้วก็ขนาดเล็ก พุทธศักราช 2543 โดยตาม ข้อบังคับฉบับนี้นั้น ได้มอบอำนาจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม สำหรับในการระบุว่า คนใดบ้างที่กำลังจะได้ ขึ้นชื่อว่า เข้าเกณฑ์เป็น ธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งจะประกาศออกมาเป็นกฎกระทรวง ที่ผ่านมา จะใช้หลักเกณฑ์ สำหรับการวัดว่า ธุรกิจไหนเป็น เอสเอ็มอี ดังต่อไปนี้เป็น
• กิจการที่ดำเนินการเกี่ยวกับการสร้างหรือบริการ มีมูลค่าเงินถาวรไม่เกิน สองร้อยล้านบาท มีการว่าจ้างไม่เกิน สองร้อยคน
• การค้าส่ง ที่มีสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน หนึ่งร้อยล้านบาท มีการว่าจ้างไม่เกิน ห้าสิบคน
• การค้าปลีก ที่มีมูลค่าเงินทองถาวรไม่เกิน หกสิบล้านบาท มีการว่าจ้างไม่เกิน สามสิบคน

SME ย่อมาจาก Small and Medium Enterprises ชื่อภาษาไทยเป็นวิสาหกิจขนาดกึ่งกลางและก็ขนาดเล็ก
(บางที่เรียกว่าธุรกิจกึ่งกลาง-เล็ก) ครอบคลุมธุรกิจการค้า 3 กรุ๊ปใหญ่ ยกตัวอย่างเช่น
1) การสร้าง (Product Sector) ครอบคลุมการสร้างในภาคทำการเกษตร (Agricultural Processing) ภาคอุตสาหกรรม(Manufacturing) รวมทั้งเหมือง (Mining)
2) การค้าขาย (Trading Sector) ครอบคลุมการค้าขายส่ง (Wholesale) รวมทั้งการค้าขายปลีก (Retail)
3) การบริการ (Service Sector)

มีการจัดชนิดและประเภทกิจการค้าของ SMEs เอาไว้เช่นไร
มาตรฐานที่ใช้เพื่อสำหรับในการจัดชนิดและประเภทกิจการค้าของ SMEs ว่าจะเป็นวิสาหกิจขนาดกึ่งกลางหรือขนาดเล็ก เป็น
1) ราคาชั้นสูงของทรัพย์สินถาวร
2) ปริมาณการจ้างแรงงาน

การจัดชนิดและประเภทของ SMEs โดยใช้มูลค่าชั้นสูงของทรัพย์สินถาวร
สามารถจัดชนิดและประเภทได้ดังต่อไปนี้

1) การสร้าง:วิสาหกิจขนาดกลางไม่เกิน 200 ล้านบาท วิสาหกิจขนาดเล็กไม่เกิน 50 ล้านบาท
2) การบริการ:วิสาหกิจขนาดกลางไม่เกิน 200 ล้านบาท วิสาหกิจขนาดเล็กไม่เกิน 50 ล้านบาท
3) การค้าขาย
3.1 ขายส่ง:วิสาหกิจขนาดกลางไม่เกิน 100 ล้านบาท วิสาหกิจขนาดเล็กไม่เกิน 50 ล้านบาท
3.2 ขายปลีก:วิสาหกิจขนาดกลางไม่เกิน 60 ล้านบาท วิสาหกิจขนาดเล็กไม่เกิน 30 ล้านบาท

การแยกจำพวกของ SMEs โดยใช้กฏเกณฑ์จากปริมาณการว่าจ้าง
สามารถแยกเป็นชนิดและประเภทได้ดังต่อไปนี้

1) การผลิต: วิสาหกิจขนาดกลางไม่เกิน 200 คน วิสาหกิจขนาดเล็กไม่เกิน 50 คน
2) การบริการ : วิสาหกิจขนาดกลางไม่เกิน 200 คน วิสาหกิจขนาดเล็กไม่เกิน 50 คน
3) การค้าขาย
3.1 ขายส่ง : วิสาหกิจขนาดกลางไม่เกิน 50 คน วิสาหกิจขนาดเล็กไม่เกิน 25 คน
3.2 ขายปลีก : วิสาหกิจขนาดกลางไม่เกิน 30 คน วิสาหกิจขนาดเล็กไม่เกิน 15 คน